900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

Quen somos

Presentación

Na Fundación Laboral de la Construción traballamos desde 1992 para facilitar a empresas e traballadores os recursos que fagan posible un sector máis profesional, seguro, capacitado e con futuro. Un sector que hoxe traballa máis unido e conectado entre si ca nunca, coa sociedade e co resto de sectores, para afrontar o reto dos novos tempos.

Este é o fin polo que se uniron a Confederación Nacional de la Construción (CNC)CCOO del Hábitat e Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), formando esta entidade paritaria sen ánimo de lucro.

Como resultado de anos de dedicación e esforzo, e grazas ao apoio de moitos profesionais, a Fundación é xa unha entidade de referencia no sector e un aliado chave para traballar por e para o futuro de empresas e profesionais.

Con máis experiencia e coñecemento ao noso alcance, traballamos para lograr que a prevención de riscos laborais, a formación, a innovación, a sustentabilidade e as novas tecnoloxías nos axuden a seguir construíndo ese sector de progreso que todos cremos posible.

As decenas de miles de traballadores da construción que cada ano pasan polas aulas da Fundación Laboral son a mellor proba do noso esforzo, que demostramos acotío a través dos nosos 50 Centros de Formación propios, unha oferta composta por máis de 400 accións formativas, a colaboración de máis de 1.400 profesores en toda España e a elaboración de máis de 140 manuais propios sobre diferentes materias do sector.

Traballar para construír un mundo mellor é o noso reto e o de cada unha das persoas que integramos a Fundación Laboral da Construción, a través dos 17 Consellos Territoriais distribuídos por toda España para estarmos máis preto de ti.

Ver presentación en pdf

Organigrama

 • Presidente :

  Climent Olives Camps (CNC)

 • Vicepresidente :

  Francisco José Lahilla Felipe (CCOO del Hábitat)

  Sonia Saavedra Ferreira (UGT FICA)

 • Secretario :

  Andrés Moll Linares (CNC)

 • Gerente :

  Mario Guillén Lobo

Sede Territoriais Baleares

Código de conducta

A Fundación Laboral da Construción está comprometida cos máis altos estándares éticos e, consonte os principios de transparencia, honestidade e integridade, réxese por un Código de Conduta. Así mesmo, publica nesta Web a información económica sobre subvencións, convenios e contratos coas Administracións Públicas, en cumprimento do estabelecido na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Dispón tamén dun Canal de denuncias para comunicar de xeito anónimo calquera acto que puidera supor un incumprimento do Código de Conduta.

COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

La Fundación Laboral de la Construcción está comprometida con la igualdad de oportunidades y condiciones para todo su Personal, así como con todas las personas que colaboran en los proyectos en los que participa. Fruto de este compromiso, lanzó en el año 2020 su primer Plan de Igualdad, con el fin de garantizar y afianzar este compromiso, y convertirse así en un referente de la defensa de la igualdad de género, tanto en el ámbito del propio sector de la construcción, como ante la sociedad en general.

Cláusula de protección de datos

A Fundación Laboral de la Construcción, conforme ao establecido no seu Código de Conduta, desenrola as súas actividades adaptándose á normativa vixente en cada ámbito de aplicación.

Desta maneira, a entidade paritaria ten actualizada a súa Política de Privacidade e as Cláusulas de Protección de Datos, ás que de maneira pública pode acceder calquera interesado.